OBSŁUGA FIRM W ZAKRESIE BHP I PPOŻ
Kursy zowodowe
Szkolenia BHP
Szkolenia PPOŻ + ewakuacja
I pomoc
Kontakt
Doskonalimy w całym Kraju!
Obsługa BHP jest wspólpracą z firmą w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Obsługa BHP prowadzona jest w zakresie:
- szkoleń BHP wstepnych i okresowych
- dokumentacji
- doradztwa
- czynności powypadkowych
- nadzoru BHP nad prowadzonymi pracami
- reprezentowania przed PIP
- kursów pomocy medycznej
- ocen ryzyka zawodowego i ich aktualizacji
- inne.

Obsługa zawierana jest na podstwaie umowy miedzy firmą a ośrodkiem. Nasi specjaliści posiadają wyksztalcenie wyższe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Bezpieczeństwa Pożarowego oraz posiadają wieloletnie doświadczenie

Obsluga PPOŻ jest wspólpracą z firmą w zakresie Bezpieczeństwa Pożarowego.

Obsługa PPOŻ prowadzona jest w zakresie:
- szkoleń PPOŻ
- dokumentacji
- doradztwa
- konserwacji sprzętu PPOŻ
- nadzoru PPOŻ nad prowadzonymi pracami
- reprezentowania przed PSP
- inne.

Obsługa BHP i PPOŻ może zastać połączona i świadczona jednocześnie.

Szersze informacje można uzyskać kontaktując się z sekretariatem ośrodka [kontakt]

Zaufali nam klienci z miast Sieradz, Złoczew, Wieluń, Burzenin, Warta
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNICZNEGO