Witamy w Ośrodku Doskonalenia Technicznego Wojciech Kubiak w Sieradzu.
KURS - SZKOLENIE W ZAKRESIE WYKONYWANIA POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH
- UPRAWNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI ENERGETYCZNEJ
Kursy zowodowe
Szkolenia BHP
Szkolenia PPOŻ + ewakuacja
I pomoc
Kontakt
Doskonalimy w całym Kraju!
TERMINY KURSÓW
Kurs na pomiary jest szkoleniem mającym na celu przygotowanie do wykonywania czynności pomiarowych oraz zdobycie uprawnień w zakresie pomiarów elektrycznych.

Szkolenie na pomiary elektryczne może zostać zrealizowane dla:

- eksploatacji [E]

- dozoru [D]


Szkolenia pomiarowe kończą się egzaminem przed Kwalifikacyjną Komisją Energetyczną i wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych


Warunkiem przujęcia na kurs jest:
- ukończony 18 rok życia
- wykształcenia minimum podstawowe

Poniżej przykład uprawnienia w zakresie pomiarów elektrycznych:


Zapraszamy równiez na Kurs cieplny oraz Kurs gazowy

Uprawnenie na pomiary elektryczne można zdobyć dla:

- urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
- urządzenia ,instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
- urządzenia ,instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej ... kW
- urządzenie elektrotermiczne
- urządzenia do elektrolizy
- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
- elektryczna sieć trakcyjna
- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji

Program szkolenia na pomiary obejmuje ramowe tamaty:
- prawo energetyczne
- zasady i wytyczne poprawnej obsługi urzadzeń pomiarowych
-aparatura kontrolno pomiarowa
-BHP i PPOŻ
-pierwsza pomoc medyczna

Ze względu na naszą mobilność kurs na pomiary elektryczne możemy przeprowadzić na terenie miejscowości: Sieradz, Łask, Zduńska Wola, Warta, Kępno, Wieruszów, Bełchatów, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Łódź, Opole, Wrocław Kraków, Katowice, Warszawa, Kraków, Poznań, Opole, Poznań, Szczecin, Gdańsk.
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNICZNEGO