KURS PILARZA

Kursy zawodowe
Szkolenia BHP
Szkolenia PPOŻ + ewakuacja
I pomoc
Kontakt
Doskonalimy w całym Kraju!
TERMINY KURSÓW

OBSŁUGA PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH


Kurs pilarza jest szkoleniem mającym na celu przygotowanie do pracy pilarką, a zdobyte uprawnienia pilarza pozwalają pracować na tym stanowisku.

Kurs na pilarza składa się z dwóch części:
- teoretycznej
- praktycznej.

Szkolenie pilarzy prowadzone jest na podstawie programu zawierającego następujące tamaty:

- Budowa pilarki spalinowej oraz zasady eksploatacji.
- Konserwacja pilarki.
- Techniki ścinki i obalania drzew pilarkami spalinowymi.
- Technik okrzesywania i przerzynki drewna
- Przyczyny wypadków z pilarkami oraz ich zapobieganie
- Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie na uprawnienia pilarza kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadzczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo.

Osoby posługujące się pilarką, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej, muszą posiadać przeszkolenie w zakresie obsługi pilarek spalinowych.
§ 21. Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie.
Szkolenia na pilarzy prowadzone są przez wykładowców z wielotenim stażem w dziedzinie szkoleń dla pilarzy oraz w pracy z pilarkami łańcuchowymi
Kursy i szkolenia pilarzy prowadzimy na terenia miast: Sieradz, Łask, Zduńska Wola, Warta, Kępno, Wieruszów, Bełchatów, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Łódź, Wrocław, Katowice, Warszawa, Kraków, Poznań, Opole, Poznań, Szczecin, Gdańsk i inne.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących kursu na pilarkę prosimy o kontakt

Dla osób spoza regionu możliwość rezerwacji noclegu.
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNICZNEGO